W strefach podzwrotnikowych uzyznianiu wody

W strefach podzwrotnikowych użyźnianiu wody sprzyjają oddol- ne prądy pionowe (upwelling), spowodowane przez odlądowe wiatry i pasaty. Współdziała w zjawisku także denitryfikacja, czyn- na zwłaszcza w morzach gorących, a polegająca na rozkładzie przez pewne bakterie azotanów na azo- tyny, amoniak i wolny, nieprzydatny dla planktonu roślinnego. azot, W morzach chłodnych, w związku z niższymi temperaturami, … [Read more…]