Dla zespolowego badania samo stwierdzenie

Dla zespołowego badania samo stwierdzenie wystę- powania gatunku czy jego stadium w tej czy innej porze roku jeszcze nie wystarcza. Trzeba odtworzyć sobie dokładny obraz r o z m i e s z c z e n i a poszcze- gólnych gatunków w siedlisku badanym, tak w kie- runku poziomym jak i pionowym, o ile … [Read more…]