Zaciszne plytkie zatoki przyujsciowe, o

Zaciszne płytkie zatoki przyujsciowe, o dnie muli- stym lub piaszczysto-mulistym, w wielu miejscach porastają jednoliścienne rośliny z grupy traw mor- skich (Zostera); które zmieniają nieraz rozległe obsza-‚ ry dna morskiego w prawdziwe łąk i p o d w o d n e. Stwarzają swoiste siedlisko o bardzo urozmaiconych zespołach zwierzęcych, w typowej postaci występu- jące … [Read more…]