Ekologiczny podzial morza Kryterium srodowiskowego

Ekologiczny podział morza Kryterium środowiskowego podziału morza jest wy- różnienie toni wodnej, czyli tzw. p e l a g i a l u, o ży- ciu niezależnym od podłoża, i dna, czyli b e n-t a l u. zasiedlonego organizmami wymagającymi do : życia oparcia o podłoże. Zespoły organizmów dennych nazy- wamy b e n … [Read more…]