A razem ze znikaniem tych

A razem ze znikaniem tych zbiorników ginie także świat żywy, który je zasiedlał. Powstają nowe, podlegające z cza- sem podobnemu losowi. Z tym faktem należy się liczyć i to w ogromnym stopniu. Środowiska śródlą- dowe i zamieszkujące je zespoły organizmów podlegają więc nieustannym zmianom w czasie, zjawiają się i giną, co stwarza niewątpliwie trudniejsze warunki … [Read more…]