W kierunku pionowym wahania termiczne

W kierunku pionowym wahania termiczne ustają,’ praktycznie mówiąc, na głębokości kilkuset metrów, tak że wody poniżej twórczej, prześwietlonej warstwy tworzą środowisko nie tylko ciemne, afotyczne, ale i lodowato zimne, zasiedlone przez formy oligoter- miczne, wrażliwe w ogromnym stopniu na zmiany temperatury. W morzach polarnych te zimne wody głębinowe mało się różnią temperaturą od powierz- chniowych … [Read more…]