Rozmaity wplyw ruchów wody na

Rozmaity wpływ ruchów wody na ukształtowanie i skład zespo- łów, z jednej strony wody burzli- Głębinowa gąbka szklista wej, z drugiej zupełnie spokój- z rodzaju Eup!ectetla. nej, można obserwować na ra- fach koralowych, zwłaszcza atolach; zewnętrzne, eksponowane części złożone są z gatunków spoistych, zwartych. przystosowanych do silnego uderzenia fal i dobrej aeracji wody, podczas gdy … [Read more…]