Kazdy” kto mial okazje po

Każdy” kto miał okazję po dłuższej nie- obecności powrócić do miejsc mu znanych, mógł z ła- twością przekonać się o zmianach w składzie życia zwierzęcego. Zniknęły jedne gatunki, na ich miejsce zjawiły się inne. Dawne stanowiska zostały obsadzone przez nowych członków lub świecą lukami, zwłaszcza jeżeli najczęściej niszczycielski, rzadziej budujący wpływ człowieka zaznaczył się na … [Read more…]