W pojeciu badacza finskiego. dazyc

W pojęciu badacza fińskiego. dążyć ona powinna do oszacowania ilości żywej materii przez pierwotnych producentów – rośliny zielone w danych warunkach bytowania; dalej – masy .żywej materii. pochodzącej z tego pierwotnego źródła; wreszcie iIo- ściowego oszacowania jej we wszystkich ogniwach łańcuchów zespołowych, co jedynie może dać pełny obraz roli poszczególnych organizmów w gospodarce przyrody, wzajemnych … [Read more…]