Czaple z rodzaju Bubulcus podobnie

Czaple z rodzaju Bubulcus podobnie związały się mutualistycznie z bawołami i innymi zwierzętami na obszarze od północnej Afryki do Indii. Coś podobnego widzimy także u krokodyli. Słynna siewka egipska (Pluvianus aegyptus) uwalnia ich skórę z pasożytów, spełniając jednocześnie rolę „wyka- łaczki”, czyszcząc gadowi zęby z resztek pokarmu i z przyczepionych do wnętrza jamy stnej pijawek. … [Read more…]