Innym ograniczajacym nadmierny rozród czynni-

Innym ograniczającym nadmierny rozród czynni- kiem jest n a t u r a l n a ś m i e r t e l n ość, wywoła- na zmianami środowiska fizycznego, głównie czynni- kami klimatycznymi, a także i edaficznymi dla organizmów rozwijających się W glebie. Badania nad rozwojem zwierząt dowodzą, że w przyrodzie nastę- puje … [Read more…]